Sean Miller era comes to end at University of Arizona

Sean Miller was fired at the University of Arizona men's basketball coach on Wednesday, April 7.

Sean Miller era comes to end at University of Arizona